Cultura Pop

Claudia Arellano entrevista a Maira Benítez, respecto al «Refranero Pulquero